Успех
на главную написать письмо карта сайта   Учебный центр "Успех"

   Наши преподаватели

   Отзывы

   Новости

   События

   Статьи

   Законодательство

   Дипломы и свидетельства

   Наши награды

   Наши партнеры

   Правила обучения

   Контакты

Курсы Цены Запись на курсы Корпоративные программы
Учебные классы и аудитории учебного центра Успех Киев
Преподаватели учебного центра Успех
Галерея центра Успех
Видеоролики о учебном центре Успех
Наши координаты
Вакансии и резюме


Суспільне визнання

Лиценции на программное обеспечение учебного центра Успех


      НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР "УСПІХ"

директор учебного центра Успех, занимающегося компьютерными курсами,курсами бухгалтеров,курсами дизайна,курсами в Киеве,курсами иностранных языков

Генеральний директор
та засновник Навчального 
центру "Успіх"
Устенко Леонід Віталійович

Навчальний центр "УСПІХ" м.Київ заснован у вересні 1995 року Товариством з обмеженою відповідальністю "УСПІХ". Сьогодні Навчальний центр «Успіх» є одним із найбільшим навчальним центром, який надає послуги з освіти та підвищення кваліфікації. Навчання проводиться за ліцензією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АТ №073349 від 08.01.2013 р. Курси підвищення кваліфікації для дорослих і дітей.

Доповнення про строк дії  Ліцензії на навчання: "Закон України (про ліцензування видів господарської діяльності) від 02.03.2015 №222-VIII ст.21 пункт 6 "Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що на день набрання чинності цим Законом є чинними, продовжують діяти, вони є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими."

Місія навчального центру «Успіх»: давати освіту, яка робить Вас успішною!

Навчальний центр "УСПІХ" - це найбільший в Україні центр з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з різних напрямків:
* комп'ютерне навчання;
* школа бухгалтерії;
* міжнародна школа архітектурного дизайну;
* академія бізнес-рішень;
* школа професійного відеодизайну та відеомонтажу;
* курси з психології;
* дистанційне навчання;

* курси для школярів та підлітків

Школа архітектурного дизайну має статус Міжнародної школи та має Сертифікат Міжнародної Асоціації дизайнерів інтер'єру IIDA.

Сертификат Международной Ассоциации Дизайнеров Интерьера IIDA для учебного центра Успех

Кожен курс в Навчальному Центрі "Успіх"  є авторським, розроблений керівником напряму чи викладачем. Наші курси є професійними, оскільки програма будь-якого курсу розроблена так, щоб після закінчення навчання наш слухач міг застосувати отримані знання у роботі.

Навчальний центр «Успіх» був неодноразово відзначений нагородами (наші нагороди) за хорошу та якісну освіту.
2007 року УЦ «Успіх» став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Суспільне визнання» у номінації «За відданість своїй справі».

У 2009 році навчальний центр «Успіх» був нагороджений почесною відзнакою Срібною нагородою «Визнання року» та Дипломом національної програми у розділі навчання та наука в Україні у національній презентаційно-рейтинговій програмі «Діловий імідж України. Національні досягнення».

У 2011 та 2012 роках Навчальний центр «Успіх» був відзначений Міжнародним Академічним Рейтингом популярності «Золота фортуна».
Нагороди: Диплом у номінації "За високий професіоналізм у створенні освітнього навчального центру та якість послуг" та Медаль у номінації «Лідер національного бізнесу».
У 2013 році Школа бухгалтерії Навчального центру "Успіх" за кваліфіковану підготовку майбутніх спеціалістів у бухгалтерському обліку нагороджена Грамотою від Всеукраїнської професійної бухгалтерської газети "Все про бухгалтерський облік".

У грудні 2015 року у Національній академії наук України відбувся всеукраїнський захід Міжнародного академічного рейтингу «Золота Фортуна». УЦ «Успіх» був нагороджений нагородою Медаллю «Трудова слава» ll ступеня №356 у номінації «Високий професіоналізм у створенні навчального закладу та довіри споживача» та Дипломом МАРТІС.

Наші викладачі – талановиті педагоги, які мають спеціальну освіту та досвід практичної роботи. Усі викладачі школи бухгалтерії обов'язково мають практичний досвід роботи головного бухгалтера. У Школі архітектурного дизайну викладачі професіонали – дизайнери – архітектори, дизайнери ландшафтники, садівники. Оцінити професіоналізм наших викладачів допоможуть численні відгуки наших студентів.

Багато наших студентів стали викладачами інших менш великих навчальних центрів м.Києва та у містах України, що також говорить про високу якість освіти Навчального центру «Успіх».

Як проходять заняття можна переглянути на фотографіях у галереї Навчального центру «Успіх»

Оф-лайн заняття проводяться в центральній частині міста Києва, за адресою місто Київ, вул. Дегтярівська, 8А, етаж 3, кабінет 309 (поряд з метро Лук`янівська, вдовж трамвайних колій) .

Залежно від вашого розпорядку дня ви можете вибрати відповідний графік занять.

Індивідуальні заняття проводять протягом цілого дня.

При записі на будь-який курс студент заповнює анкету та ознайомлюється з правилами навчання. Бажаємо звернути Вашу увагу, що після першого заняття, якщо студенту щось не сподобалося, провадиться 100% повернення внесеної суми. Таких випадків у нашому центрі не бувало :-)
Після закінчення навчання будь-якого навчального курсу видається диплом чи сертифікат встановленого зразка, що підтверджують проходження курсу.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учебный центр "УСПЕХ" Киев основан в сентябре 1995 года обществом c ограниченной ответственностью "УСПЕХ". Сегодня Учебный центр «Успех» является самым крупным центром,дающим услуги по образованию и повышению квалификации. Обучение проводится по лицензии Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины серия АД №073349 от 08.01.2013 г. Курсы по повышению квалификации

Дополнения про срок действия нашей Лицензии на обучение: "Закон України (про ліцензування видів господарської діяльності) від 02.03.2015 №222-VIII ст.21 пункт 6 "Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що на день набрання чинності цим Законом є чинними, продовжують діяти, вони є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими."
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19/page2

Миссия учебного центра «Успех»: давать образование, которое делает Вас успешными!

Учебный центр "УСПЕХ" - это крупнейший в Украине центр по подготовке и повышению квалификации специалистов по различным направлениям:

Сертификат Международной Ассоциации Дизайнеров Интерьера IIDA для учебного центра УспехШкола архитектурного дизайна имеет статус Международной школы и имеет Сертификат Международной Ассоциации дизайнеров интерьера IIDA.

Каждый курс в нашем центре является авторским, разработан руководителем направления или преподавателем. Наши курсы являются профессиональными, поскольку программа любого курса разработана так, чтобы по окончании обучения наш слушатель мог применить полученные знания в работе.
 
Учебный центр «Успех» был неоднократно отмечен наградами (наши награды) за хорошее и качественное образование.
В 2007 году УЦ «Успех» стал победителем Всеукраинского конкурса «Суспільне визнання» в номинации «За відданість своїй справі».
 
В 2009 году учебный центр «Успех» был награжден почетным отличием Серебрянной наградой «Визнання року» и Дипломом национальной программы в разделе обучение и наука в Украине в национальной презентационно-рейтинговой программе «Діловий імідж України. Національні досягнення».
 
В 2011 и 2012 году Учебный центр «Успех» был отмечен Международным Академическим Рейтингом популярности «Золота фортуна». 
Награды:  Диплом  в номинации  "За високий професіоналізм у створенні освітнього навчального центру та якість послуг"  и  Медаль в номинации  «Лидер национального бизнеса».

В 2013 году Школа бухгалтерии Учебного центра "Успех" за квалифицированную подготовку будущих специалистов в бухгалтерском учете награждена Грамотой от Всеукраинской профессиональной бухгалтерской газеты "Все о бухгалтерском учете".

В декабре 2015 года в Национальной академии наук Украины состоялось всеукраинское мероприятие Международного академического рейтинга «Золотая Фортуна». УЦ «Успех» был награжден наградой Медалью «Трудова слава» ll степени №356 в номинации «Высокий профессионализм в создании учебного заведения и доверия потребителя» и Дипломом МАРТИС.

 

Компьютерное обучение в учебном центре Успех г. КиеваНаши преподаватели - талантливые педагоги, имеющие специальное образование и опыт практической работы. Все преподаватели школы бухгалтерии обязательно имеют практический опыт работы главного бухгалтера.  В Школе архитектурного дизайна преподаватели профессионалы дизайнеры –архитекторы, дизайнеры ландшафтники, садовники. Оценить профессионализм наших преподавателей помогут многочисленные отзывы наших студентов.

Многие наши студенты стали преподавателями других менее крупных учебных центров г.Киева и в городах Украины, что также говорит о высоком качестве образования Учебного центра «Успех».

Наши выпускники популярны у работодателей, мы регулярно получаем Вакансии разных предприятий для наших слушателей. В разделе Вакансии и резюме можно посмотреть резюме наших учащихся.

Как проходят занятия можно посмотреть на фотографиях в галерее  Учебного центра «Успех»

Академия бизнес-решений учебного центра Успех КиевЗанятия проводятся в центральной части города Киева, по адресу город Киев, улица Дегтяревская, 8а, на 3 этаже, удобная транспортная развязка, рядом метро Лукьяновская,  комфортный класс, обогреватели и кондиционеры, чай-кофе, все это делает обучение для наших студентов удобным и приятным.
 
В зависимости от вашего распорядка дня вы можете выбрать самый подходящий для вас график занятий
 
 Индивидуальные занятия проводятся в течение целого дня.
 
При записи на любой курс студент заполняет анкету и знакомится с правилами обучения. Хотим обратить Ваше внимание, что после первого занятия, если студенту что-то не понравилось, производится 100% возврат внесенной суммы. Таких случаев в нашем центре не бывало :-)

По окончании обучения любого учебного курса выдается свидетельство, диплом или сертификат установленного образца, которые подтверждают прохождение курса.

Коллектив Учебного центра "Успех" всегда рад видеть Вас! 

 

 Пошук по сайту
X
Компьютерные курсы

Школа архитектурного и ландшафтного дизайна

Школа бухгалтерии

Школа иностранных языков

Академия бизнес решений

Дистанционное обучение

Курсы психологии


Компьютерные курсы для школьников
 
Онлайн обучение по Скайпу от учебного центра Успех Киев
Ще наші
сайти
Новый сайт учебного центра Успех uspeh.ua Киев
Новый сайт учебного центра Успех uspeh.net.ua/design для дизайнеров в Киеве
Отримайте сертифікат
Autodesk
Учебный центр «Успех» дает возможность получить международный Сертификат Autodesk по курсам Autodesk 3D Max, Autodesk Revit MEP и Revit Architecture
 
Клиенты учебного центра Успех Киев
Нас вітають:
Газета "Все про бухгалтерський облік"
20 лет учебному центру Успех Киев. Нас поздравляют наши клиенты
Медіа група "Авізо"
Вітаємо навчальний центр "Успіх" з Днем Народження! Бажаємо процвітання, успіхів у всіх починаннях. Благополуччя, надійних партнерів та вдячних клієнтів.
Компанія "Корисна картка"
Вітаємо навчальний центр "Успіх" із такою серйозною датою. Бажаємо успіхів, процвітання та більше задоволених клієнтів.
Компанія ООО "ГЛОБАЛ 17 ИСТ"
Ми працювали з Вами вперше, але із задоволенням висловимо нашу подяку викладачеві Вашого навчального центру Грицаю Іхтіандру Олексійовичу!
Агентство інтернет-реклами "3-БІТ"
Співпрацюємо з Навчальним центром "Успіх" не один рік. Ведемо їхню рекламну кампанію в Інтернеті.  Про центр     |     Курси     |     Ціни     |     Запис на курси     |     Корпоративні програми     |     Наші координати
  Developed by Domino    
© 2003-2022 Успіх: курси дизайну, 3d, дизайн інтер'єру, курси web, курси навчання, бухгалтерські, комп'ютерні курси, курси 1С, курси менеджерів, бізнес-курси.